A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Pályázati és Esélyegyenlőségi Bizottsága (továbbiakban Bizottság) a 2023/2024-es tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj elnyerésére.

Az Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíjban és az intézményi közéleti ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben […] részt vevő hallgató részesülhet finanszírozási formától függetlenül. [TJSZ. 18. § (2) bek. alapján]

Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj

Az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, sport, művészeti) tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, félévre, havonta folyósított juttatás. A pályázatot az EHÖK szakbizottsága által a pályázati kiírásban meghatározott módon és határidőig szükséges benyújtani. A pályázatok elbírálásának szempontjait és a pontrendszert az űrlap tartalmazza. A beérkezett pályázatokat az EHÖK szakbizottsága az ügyrendjének megfelelő eljárásban bírálja el. [TJSZ. 18. § (3) bek. alapján]

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt részletesen tanulmányozd a pályázati kiírást, illetve a pályázathoz tartozó kitöltési útmutatót!

–  Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj pályázati kiírás

Teljes űrlap és kitöltési útmutató (MINTA, a pályázatot Neptunon keresztül is szükséges benyújtani)

Pécs, 2024. február 12.