Alulírott Koczka Viktor, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökeként a PTE EHÖK Központi Kollégiumi Bizottság Ügyrendjének megfelelően az alábbiak szerint írom ki

 

Kislétszámú Kollégiumok Kollégiumi Diákbizottság (3 fő) 2021. évi választása

Szalay László Kollégium Kollégiumi Diákbizottság (4 fő) 2021. évi választása

 

(1) Pályázni jogosult minden olyan, az adott kollégiummal érvényes kollégiumi szerződéses jogviszonyban álló hallgató, aki érvényes pályázatot nyújt be az EHÖK Vezetőségénél. A Kollégiumi Diákbizottsági tagságra pályázatot benyújtó jelentkezők kötelesek az adott kollégium kollégiumi jogviszonnyal rendelkező lakóinak 10%-ának írásbeli ajánlását megszerezni. Egy kollégista több jelentkezőt is ajánlhat a Diákbizottságba.

(2) A választáson való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása.

(3)  A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a jelölt önéletrajzát,

b) a jelölt motivációs levelét,

c) érvényes kollégiumi szerződés másolata,

d) adott kollégium kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgatóinak 10%-ának írásbeli ajánlását tartalmazó ajánló ív

e) 15 napnál nem régebbi, a Tanulmányi Osztály által kiállított hallgatói jogviszony igazolást,

f) a jelöltnek pályázat minden oldalát saját kezű aláírásával kell ellátnia,

(4) Bármely 1. , 2. , 3. pontban rögzített feltétel nem teljesülése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után.

(5) A pályázatok leadásának határideje: 2021. november 15. (hétfő) 20:00 órától 2021. november 29. (hétfő) 12:00 óráig

(6) A pályázatok leadásának helye: PTE EHÖK iroda, 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

(7) A Kollégiumi Diákbizottság tagjait – az e célból felálló szakmai bizottság javaslatára – az EHÖK Küldöttgyűlése egyszerű többséggel választja a következő évi Kollégiumi Diákbizottsági tagválasztás eredményéig, de legfeljebb 1 éves időtartamra.

(8) A tagok mandátuma a megválasztást követő első munkanapon, ha az előző Diákbizottság mandátuma még nem járt le, akkor ennek lejártát követő első munkanapon kezdődik.