A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Pályázati és Esélyegyenlőségi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) a 2023/2024-es tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon rendszeres szociális ösztöndíj és elsősök kiegészítő alaptámogatása elnyerésére.

Szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki

a) államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy

b) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. [TJSZ. 2. § (1) g bek. alapján]

Rendszeres szociális ösztöndíj

Rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által benyújtott pályázat útján igényelhető. A pályázati kérelmet a jelen Szabályzat 2/2. számú mellékletét képező űrlapon kell az EHÖK szakbizottsága által a pályázati kiírásban meghatározott módon és határideig benyújtani, amely határidőt az EHÖK szakbizottsága a benyújtási határidőt legalább 15 nappal megelőzően közzétesz. A pályázatok elbírálásának szempontjait és a pontrendszert az űrlap tartalmazza. A beérkezett pályázatokat az EHÖK szakbizottsága az ügyrendjének megfelelő eljárásban bírálja el. [PTE TJSZ. 20. § (6)-(7) bek. alapján]

A pályázatokat elektronikusan 2024. január 22. (hétfő) 12:00 óra és 2024. február 12. (hétfő) 12:00 óra között lehetséges benyújtani a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül.

Az elektronikusan benyújtott dokumentumokat a jelentkezés érvényesítéséhez a szükséges papíralapú mellékletekkel együtt el kell juttatni az EHÖK Ügyfélszolgálati Irodájába!

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt részletesen tanulmányozza a pályázati kiírást, illetve a pályázathoz tartozó kitöltési útmutatót!

Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázati felhívás 2023/2024-2 (3849 letöltés)

– Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás kitöltési útmutató

– Lépésről lépésre útmutató a Neptun TR-ben történő pályázatbenyújtáshoz