A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Pályázati és Esélyegyenlőségi Bizottsága (továbbiakban Bizottság) a 2023/2024-es tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon rendszeres szociális ösztöndíj és elsősök kiegészítő alaptámogatása elnyerésére.

Szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki

a) államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy

b) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. [TJSZ. 2. § (1) g bek. alapján]

Rendszeres szociális ösztöndíj

Rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által benyújtott pályázat útján igényelhető. A pályázati kérelmet a jelen Szabályzat 2/2. számú mellékletét képező űrlapon kell az EHÖK szakbizottsága által a pályázati kiírásban meghatározott módon és határideig benyújtani, amely határidőt az EHÖK szakbizottsága a benyújtási határidőt legalább 15 nappal megelőzően közzétesz. A pályázatok elbírálásának szempontjait és a pontrendszert az űrlap tartalmazza. A beérkezett pályázatokat az EHÖK szakbizottsága az ügyrendjének megfelelő eljárásban bírálja el. [TJSZ. 20. § (6)-(7) bek. alapján]

Alaptámogatás

Erre irányuló kérelem esetén (az elektronikus pályázati űrlapon jelölve) alaptámogatásra jogosult hallgató, aki

a) az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesít, és az első bejelentkezés alkalmával kérelmet nyújt be, továbbá

b) a következő feltételeknek megfelel: árva (25 év alatt) / félárva / családfenntartó / nagycsaládos / hátrányos helyzetű / halmozottan hátrányos helyzetű / tartós nevelésbe vették / fogyatékossággal élő, vagy egészségi állapota miatt rászoruló / gyámsága nagykorúsága miatt megszűnt, és a szociális ösztöndíj elnyeréséhez szükséges ponthatárt elérte. [TJSZ. 19. § (1)-(2) és 20. § (3)-(4) bek. alapján]

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt részletesen tanulmányozza a pályázati kiírást, illetve a pályázathoz tartozó kitöltési útmutatót!

– Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázati kiírás

– Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás kitöltési útmutató

– Lépésről lépésre útmutató a Neptun TR-ben történő pályázatbenyújtáshoz

Pécs, 2023. augusztus 21.