A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Pályázati és Esélyegyenlőségi Bizottsága (továbbiakban PEB) a 2023/2024-es tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon szakmai gyakorlati ösztöndíj elnyerésére.

Szakmai gyakorlati ösztöndíjra jogosult hallgató, aki államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben vesz részt.

Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb fél éves összefüggő gyakorlaton résztvevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás.

A szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki kötelező szakmai gyakorlatát az egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől (továbbiakban: képzési hely) eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban és a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhelye közötti távolság legalább 30 km.

A pályázat elbírálása során a fentieken túl szükséges figyelembe venni a szakmai gyakorlat időtartamát, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és a képzési hely közötti távolságot is. Az ösztöndíj odaítélésének feltétele, hogy a hallgató a szociális helyzete alapján eléri a 2023/2024-es tanév őszi szemeszterére vonatkozó rendszeres szociális ösztöndíj odaítéléséhez szükséges ponthatárt (a szociális helyzetfelmérő adatlap és kitöltési útmutató alapján).

A pályázónak a szociális körülményei igazolásán túl a szakmai gyakorlati ösztöndíj kérelem nyomtatványán igazoltatnia szükséges a megadott gyakorlati adatokat a szervező Kar által.

[TJSZ. 21/A. § (1)-(4) bek. alapján]

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt részletesen tanulmányozza a pályázati kiírást! A szociális helyzet felmérő adatlap kitöltéséhez további segítséget itt találhat.

Szakmai gyakorlati ösztöndíj felhívás - 2023/24/2 (543 letöltés)

Pécs, 2024.01.16.