Tisztelt Hallgatók!

Az idei tanévben a rektori méltányossági kérelmet, valamint a pótjelentkezést egyszerre, közös űrlapon is belehet nyújtani.

Az aláírt scannelt (vagy fotózott) kérelmet legkésőbb 2021. augusztus 31. (kedd) 16:00 óráig előzetesen e-mailben kell megküldeni a kervenyek.ehok@pte.hu e-mail címre, az email tárgyaként „Kollégiumi kérelem” szerepeljen, majd ugyanezen kérelem eredeti példányát személyesen vagy postai úton a PTE EHÖK irodán szükséges benyújtani a 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. címre.

A borítékon címzettként a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatát (PTE EHÖK) kell feltüntetni, valamint a „kollégiumi kérelem” jeligét.

Kérelem szerkeszthető formában való letöltése [Magyar] [English]

Mi a rektori méltányossági eljárás?

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete a térítési és juttatási szabályzat 36. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a hallgató méltányossági alapon is kérheti az elsőfokú döntés megváltoztatását és kollégiumi elhelyezését a rektortól.

A méltányossági kérelem benyújtására azon hallgatók jogosultak, akiknek a 2021/2022 tanév vonatkozásában elutasított kollégiumi kérelmük van.

Mi a pótjelentkezés?

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Központi Kollégiumi Bizottsága a PTE Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ) „A kollégiumi felvételi eljárásrend szabályai” című 3. számú mellékletének (továbbiakban: Eljárásrend) 4. §-ában foglaltakra figyelemmel a 2021/2022-es tanév vonatkozásában, kollégiumi ellátásra pótfelvételi eljárást hirdet azon hallgatók számára, akik az általános felvételi eljárásban nem vettek részt.

A pótfelvételin a kérelemben feltüntett, alapos indokkal rendelkező hallgatók vehetnek részt, többek között:

passzív félévről visszatért hallgatók,

más intézményből átvett hallgatók,

pótfelvételit benyújtó hallgatók.

Igazolási rend

A kérelem esetén külön igazolási rend nincs meghatározva, azonban a kérelemhez szükséges benyújtani a kérelemben foglaltak alátámasztásául szolgáló dokumentumok másolatát. Ez alól kivétel a szociális ösztöndíj igénylés, a passzív félév, valamint az elutasított kollégiumi státuszt igazoló dokumentum. Ezen körülményeket a rendelkezésre álló nyilvántartásokból a Bizottság automatikusan ellenőrzi.

Az igazolási renddel kapcsolatban további információ a kollegiumok.ehok@pte.hu címen kapható