A szociális helyzetfelmérő űrlappal és kitöltési útmutatóval kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

 

Elrontottam a szociális helyzetfelmérő adatlap kitöltését, újra szeretném kezdeni. Visszavonhatom?

A szociális helyzetfelmérő adatlap esetében nincsen lehetőség a visszavonásra, azonban vissza tudjuk küldeni javításra. Ennek feltétele, hogy a palyazatok.ehok@pte.hu e-mail címre érkezzen meg a javításra vonatkozó igény bejelentése, az e-mailben a neptun kódodat mindenképpen add meg. A visszaküldést követően az Ügyintézés / Kérvények / Leadott kérvények menüpontban, az adott kérvény sorában, jobb oldalon található szürke gombra kattintva, a megfelelő opciót választva újra felnyitható a kérvény.

Most akkor hogyan szükséges az utazást számolni? Kell igazolást csatolni az utazási adatokra vonatkozóan?

Az utazási adatokat igazolással alátámasztani nem szükséges, viszont a lakóhely és a képzési hely közötti távolságot mindenképpen a www.openstreetmap.org/directions oldalon “Auto (OSRM)” szolgáltatással szükséges kiszámítani és megadni az űrlapon.

Nem tudok egy igazolást időben beszerezni, pedig már megigényeltem! Mit tehetek?

Amennyiben önhibádon kívül nem szereztél be egy dokumentumot, lehetőséged van – indoklással ellátva – kérvényezned az adott dokumentum pótlását. E célból az űrlap 5. sz. melléklete használandó, melyet a pályázatodhoz kell csatolnod. Fontos, hogy csak a kérelemben feltüntetett, indoklással ellátott dokumentumokat van lehetőséged pótolni!

Fel kell-e töltenem a szükséges dokumentumokat a Neptunba?

Nem, a dokumentumokat a kitöltési útmutató alapján a kinyomtatott kérvényedhez kell csatolnod, és postán beküldened, vagy leadnod az EHÖK Ügyfélszolgálatán.

Mi az a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat a jövedelem összegéről?

Azon személyek esetében, akik elkülönülten adózó, vagy egyéb, főképp vállalkozásból származó jövedelemmel rendelkeznek szükséges nyilatkozni az elmúlt időszak jövedelmének összegéről is a NAV jövedelemigazolás, illetve a 4. sz. nyilatkozat csatolása mellett. Ehhez a nyilatkozathoz mintát készítettünk, amely a kitöltési útmutató 6. sz. mellékleteként elérhető.

Mindenki erről az 4. sz. nyilatkozatról beszél. Mi az?

A kitöltési útmutatóban található az 4. számú nyilatkozat, melyet minden személyről szükséges csatolni aki NEM kiskorú/tanköteles/egyetemista. A 4. számú nyilatkozatok automatikusan nyomtatódnak minden, a táblázatba felvitt személyhez, hogy semmiképpen ne felejtsétek ki a pályázatból, mivel az előző években sok esetben ennek hiánya miatt nem tudtunk a jövedelmi adatokra pontot adni. Fontos, hogy ettől függetlenül az említett kategóriákba sorolható személyekről nem feltétlenül szükséges becsatolni.

Mi ez az egy lakcímen élőkről szóló igazolás? Miért nem elég a lakcímkártya másolata?

Ezzel az igazolással igazoljátok, hogy hányan laktok egy lakcímen. Ez garantálja, hogy minden személyről tudunk, aki veletek együtt lakik, és senkit sem hagytok ki a felsorolásból. Amennyiben nem név szerinti felsorolásban szerepelnek az igazoláson az egy lakcímen élő személyek, úgy szükséges a lakcímkártyák fénymásolatának csatolása is.

Mit csináljak, ha nem állítanak ki iskolalátogatási igazolást/ hallgatói jogviszonyigazolást?

A családok ügyintézésének egyszerűsítésben érintett, 2023. szeptember 1-től hatályos törvények és kormányrendeletek alapján kiskorú személy esetén elfogadható a születési anyakönyvi kivonat másolata VAGY a diákigazolvány mind a két oldalának másolata. Nagykorú személy esetén továbbra is elfogadható a pályázat félévére vonatkozó eredeti iskolalátogatási igazolás/ aktív hallgatói jogviszony igazolás VAGY a diákigazolvány mind a két oldalának másolata

Mikor beszélhetünk ingázásról?

Abban az esetben, ha naponta bejársz, nem rendelkezel a képzőhelyen sem kollégiummal, sem albérlettel és az utazási idő nem haladja meg a 2,5 órát. Ingázás esetén kötelező a tömegközlekedési bérlet fénymásolatának becsatolása.

Nem tudom feltüntettni az utazási költséget. Miért?

Az utazási költség az új pályázati kiírás szerint nem kerül figyelembevételre.

Szakorvos ritkán rendel, be kell jelentkezni. Akkor mégis hogy igazoljam a gyógyszereket?

Amennyiben az utolsó szakorvosi ambuláns lapot vagy zárójelentést csatolod, melyben nem járt még le a felülvizsgálati dátum és a szedendő gyógyszerek szerepelnek, úgy azt elfogadjuk. Amennyiben a felülvizsgálati dátum már lejárt abban az esetben a háziorvos is igazolhatja a betegséget és a vonatkozó gyógyszereket, fontos azonban, hogy ebben az esetben is legyen feltüntetve, hogy az igazolás szakorvosi vélemény alapján került kiállításra.

Magamról is kell jogviszony igazolást csatolni?

Nem! (hisz, ha nem létesítenél jogviszonyt a PTE-vel, nem is pályázhatnál)

A Neptunban magamat is hozzá kell adni a listához?

Nem szükséges magadat felvinni az egy háztartásban élők táblázatába, viszont az egy háztartásban élők számába bele szükséges számítani.

A Neptunban minden személyt új sorban kell felvezetnem?

Igen, az első előre feltöltött sorba magadat kell beírni, majd minden következő sorban egy-egy háztartástagodat.

Kiről kell NAV jövedelem igazolást csatolni?

Kizárólag azon személyekről, akik elkülönülten adozó jövedelemmel / egyéb vállalkozási formából származó jövedelemmel rendelkeznek. Ebből fakadóan a kizárólag normál alkalmazotti munkaviszonyban lévőkről, munkanélküliekről, nyugdíjas személyekről a továbbiakban NEM szükséges NAV jövedelem igazolás csatolása.

Ha nekem csak a távolságra járna pont, akkor is be kell szereznem a többi papírt?

Nem, ha az egy főre eső havi nettó jövedelem meghaladja a 145.000 Ft-t (vagy az egy főre eső kiadás önfenntartóként nem haladja meg a 34.200 Ft-ot), és nem kapnál rá pontot, akkor a távolságra járó pontokat az egy lakcímen élőkről szóló igazolás csatolásával megkapod.