GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Kedves Hallgatók!

Kiírásra került a rendszeres szociális ösztöndíj, alaptámogatás, valamint a szakmai gyakorlati ösztöndíj pályázat, engedjétek meg, hogy röviden összefoglaljuk ezt a két ösztöndíjtípust, valamint gyors áttekintést adjunk a legfontosabb tudnivalókról.

Ki pályázathat rendszeres szociális ösztöndíjra?

Az a teljes idejű – azaz nappali képzésben résztvevő – hallgató, aki tanulmányait államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas formában folytatja a képzés szintjétől függetlenül.

Ki pályázhat alaptámogatásra?

Azok a rendszeres szociális ösztöndíjat pályázó hallgatók, akik első szemeszterüket töltik az adott képzési szinten. Így amennyiben most kezded a mesterképzést, újra megpályázhatod az ösztöndíjat.

Fontos azonban, hogy csak akkor vagy jogosult a támogatásra, ha eléred a szükséges ponthatárt, valamint az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozol:

  • fogyatékossággal élő vagy egészségügyi állapota miatt rászorult;
  • halmozottan hátrányos helyzetű;
  • családfenntartó;
  • nagycsaládos;
  • árva;
  • hátrányos helyzetű;
  • gyámsága nagykorúság miatt szűnt meg;
  • félárva.

Hogyan lehet a két ösztöndíjat megpályázni?

Az ösztöndíj kérelmeket a Neptun tanulmányi rendszerben majd azt követően papír alapon egyaránt be kell nyújtani. 

A Neptunban 2022. január 24. 12:00 órától lesz lehetőségeteket a kérvényeket kitölteni, egészen 2022. február 14. 12:00 óráig. Ezt követően 2022. február 14. (hétfő) 15:00 óráig van lehetőségetek eljuttatni az EHÖK Ügyfélszolgálatára (Vasvári P. u. 4.) a szükséges mellékleteket és a kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapot.

FONTOS, hogy az Ügyintézés / Kérvények / Leadott kérvények menüpontban, a kérvény sorában található plusz jelre kattintva NE a “Megtekint” gombra kattintva, hanem a “Nyomtatvány letöltés pdf-ként” lehetőséget választva nyomtassátok ki kérvényeteket!

Fontos továbbá, hogy ez beérkezési határidő, így amennyiben postán szeretnéd a pályázatod eljuttatni, legkésőbb 2022. február 11-én (pénteken) elsőbbséggel add postára a dokumentumokat!

A pályázatok átnézését kérni 2022. február 9. napjáig (szerda), ügyeleti időben van lehetőség! Az esetleges átnézés infokommunikációs eszközön történő megvalósítását nem tudjuk biztosítani, ezért kérünk, ha kicsit is bizonytalan vagy, de nem tudod megoldani a személyes megjelenést, írj nekünk e-mailt.

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt részletesen tanulmányozd a pályázati kiírást, illetve a pályázathoz tartozó kitöltési útmutatót:

– Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás pályázati kiírás

– Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás űrlap, pontozási és kitöltési útmutató

 

Mi az a szakmai gyakorlati ösztöndíj?

Az ösztöndíj kérelmeket a Neptun tanulmányi rendszerben majd azt követően papír alapon egyaránt be kell nyújtani.

Szakmai gyakorlati ösztöndíjra jogosult hallgató, aki államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben vesz részt.

A Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb fél éves összefüggő gyakorlaton résztvevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás.

A szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki kötelező szakmai gyakorlatát az egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől (továbbiakban: képzési hely) eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban és a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhelye közötti távolság legalább 30 km.

– Szakmai gyakorlati ösztöndíj pályázati kiírás

 

Postázási cím

PTE EHÖK
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
(Kérjük, hogy a borítékra írd rá a benne lévő pályázat nevét!)

 

Kérjük, olvasd át alaposan a kitöltési útmutatót és a gyakran ismételt kérdéseket, hiszen lehet, ott gyorsabban választ kapsz!

E-mail elérhetőség
palyazatok.ehok@pte.hu 

Elsődlegesen a fenti elektronikus elérhetőséget javasoljuk számotokra, melyen 24-48 órán belül igyekszünk választ adni kérdésedre!