GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Kedves Hallgatók!

Kiírásra került a rendszeres szociális ösztöndíj, alaptámogatás, valamint a szakmai gyakorlati ösztöndíj pályázat, engedjétek meg, hogy röviden összefoglaljuk ezt a két ösztöndíjtípust, valamint gyors áttekintést adjunk a legfontosabb tudnivalókról.

Ki pályázathat rendszeres szociális ösztöndíjra?

Az a teljes idejű – azaz nappali képzésben résztvevő – hallgató, aki tanulmányait államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas formában folytatja a képzés szintjétől függetlenül.

Ki pályázhat alaptámogatásra?

Azok a rendszeres szociális ösztöndíjat pályázó hallgatók, akik első szemeszterüket töltik az adott képzési szinten. Így amennyiben most kezded a mesterképzést, újra megpályázhatod az ösztöndíjat.

Fontos azonban, hogy csak akkor vagy jogosult a támogatásra, ha eléred a szükséges ponthatárt, valamint az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozol:

  • fogyatékossággal élő vagy egészségügyi állapota miatt rászorult;
  • halmozottan hátrányos helyzetű;
  • családfenntartó;
  • nagycsaládos;
  • árva;
  • hátrányos helyzetű;
  • gyámsága nagykorúság miatt szűnt meg;
  • félárva.

Hogyan lehet a két ösztöndíjat megpályázni?

Az ösztöndíj kérelmeket a Neptun tanulmányi rendszerben majd azt követően papír alapon egyaránt be kell nyújtani.

VÁLTOZÁS AZ IDEI TANÉVTŐL!

A Szociális helyzetfelmérő adatlap leválasztásra került a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázati űrlapról, így azokat külön szükséges kitölteni, majd pedig egyszerre benyújtani. A helyzetfelmérő adatlap kitöltése feltétele rendszeres szociális ösztöndíj pályázati űrlap kitöltésének, így mindenképpen ezzel szükséges kezdeni. A módosítás biztosítja azt, hogy az igazolt szociális helyzet szemeszter elején történő egyszeri felmérésével a későbbi szociális alapú pályázatokba történő beszámítás egyszerűbb, gyorsabb, a későbbi korrekciók, változtatások átvezetése egyszerűbb, jobban átlátható.

A Neptunban 2022. augusztus 26. 12:00 órától lesz lehetőségeteket a kérvényeket kitölteni, egészen 2022. szeptember 12. 12:00 óráig. Ezt követően 2022. szeptember 12. (hétfő) 15:00 óráig van lehetőségetek eljuttatni az EHÖK Ügyfélszolgálatára (Vasvári P. u. 4.) a szükséges mellékleteket és a kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapot. (A szociális helyzetfelmérő adatlap a félév során végig kitölthető, azonban mivel feltétele a rendszeres szociális ösztöndíj kérvény benyújtásának, így ezt is mindenképpen le kell adnod a megadott határidőig!)

FONTOS, hogy az Ügyintézés / Kérvények / Leadott kérvények menüpontban, a kérvény sorában található plusz jelre kattintva NE a “Megtekint” gombra kattintva, hanem a “Nyomtatvány letöltés pdf-ként” lehetőséget választva nyomtassátok ki kérvényeteket (Mind a rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás, mind pedig a szociális helyzetfelmérő adatlapot!)!

Fontos továbbá, hogy ez beérkezési határidő, így amennyiben postán szeretnéd a pályázatod eljuttatni, legkésőbb 2022. szeptember 9-én (pénteken) elsőbbséggel add postára a dokumentumokat!

A pályázatok átnézését kérni 2022. szeptember 7. napjáig (szerda), ügyeleti időben van lehetőség! Az esetleges átnézés infokommunikációs eszközön történő megvalósítását nem tudjuk biztosítani, ezért kérünk, ha kicsit is bizonytalan vagy, de nem tudod megoldani a személyes megjelenést, írj nekünk e-mailt.

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt részletesen tanulmányozd a pályázati kiírást, illetve a pályázathoz tartozó kitöltési útmutatót:

– Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás pályázati kiírás

– Szociális helyzetfelmérő adatlap és kitöltési útmutató MINTA

– Lépésről lépésre útmutató a Neptun tanulmányi rendszerhez

 

Mi az a szakmai gyakorlati ösztöndíj?

Az ösztöndíj kérelmeket a Neptun tanulmányi rendszerben majd azt követően papír alapon egyaránt be kell nyújtani.

Szakmai gyakorlati ösztöndíjra jogosult hallgató, aki államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben vesz részt.

A Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb fél éves összefüggő gyakorlaton résztvevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás.

A szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki kötelező szakmai gyakorlatát az egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől (továbbiakban: képzési hely) eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban és a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhelye közötti távolság legalább 30 km.

– Szakmai gyakorlati ösztöndíj pályázati kiírás

 

Postázási cím

PTE EHÖK
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
(Kérjük, hogy a borítékra írd rá a benne lévő pályázat nevét!)

 

Kérjük, olvasd át alaposan a kitöltési útmutatót és a gyakran ismételt kérdéseket, hiszen lehet, ott gyorsabban választ kapsz!

E-mail elérhetőség
palyazatok.ehok@pte.hu 

Elsődlegesen a fenti elektronikus elérhetőséget javasoljuk számotokra, melyen 24-48 órán belül igyekszünk választ adni kérdésedre!