Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj

Az Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíjban és az intézményi közéleti ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben [ …. ] részt vevő hallgató részesülhet finanszírozási formától függetlenül. [TJSZ. 18. § (2) bek. alapján]

Az Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, sport, művészeti) tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, félévre, havonta folyósított juttatás. A pályázatot az EHÖK szakbizottsága által a pályázati kiírásban meghatározott módon és határidőig szükséges benyújtani. A pályázatok elbírálásának szempontjait és a pontrendszert az űrlap tartalmazza. A beérkezett pályázatokat az EHÖK szakbizottsága az ügyrendjének megfelelő eljárásban bírálja el. [TJSZ. 18. § (3) bek. alapján]

A pályázatokat részletesen átnézetni személyesen van lehetőség szeptember 23-27. között az EHÖK Ügyfélszolgálatán (7622 Pécs, Vasvári P. u. 4)!

Az átnézetés időpontfoglaláshoz kötött, amelyre az https://ehokidopont.pte.hu/login oldalon keresztül, a megfelelő időpontopciót választva van lehetőség. 

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt részletesen tanulmányozd a pályázati kiírást, illetve a pályázathoz tartozó kitöltési útmutatót!

– Intézményi Szakmai, Tudományos Ösztöndíj pályázati kiírás

 – Teljes űrlap és kitöltési útmutató (MINTA, a pályázatot benyújtani a Neptunban is szükséges!)

E-mail elérhetőség: palyazatok.ehok@pte.hu  (24-48 órán belül igyekszünk választ adni kérdésedre!)

Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás és Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Amennyiben a normál határidőig benyújtott pályázatod tartalmazott pótlásra vonatkozó kérelmet, a kérelemben megjelölt dokumentum(ok) leadására lehetőséged van személyesen az EHÖK Ügyfélszolgálati Irodában, illetve postai úton is, ebben az esetben a levélnek legkésőbb a pénteki napon be kell érkeznie. Postai feladás esetén kérjük, a borítékra írd rá „Rendszeres szociális ösztöndíj pótlás” vagy „Szakmai gyakorlati ösztöndíj pótlás” jeligét.

A pótlások benyújtási határideje 2022. szeptember 16. (péntek) 12:00.

Postázási cím
PTE EHÖK
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.

E-mail elérhetőség
palyazatok.ehok@pte.hu 

Elsődlegesen a fenti elektronikus elérhetőséget javasoljuk számotokra, melyen 24-48 órán belül igyekszünk választ adni kérdéseitekre!

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás, amelynek maximális összege adott félévben megegyezik a mindenkori legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) összegével.

FONTOS! Az ösztöndíj pályázatokat papíralapon és Neptunban egyaránt be kell nyújtani. 

A pályázat Neptunban történő benyújtását követően a Neptun rendszer által generált, adatlapot (a „Leadott kérvények” menüpont alatt, az adott kérvény sorában szürke plusz ikonra kattintva, a „Nyomtatvány letöltése pdf-ként” menüpont alatt érhető el) valamennyi szükséges aláírást követően, az abban foglaltakat alátámasztó dokumentumok csatolásával együtt kérjük az EHÖK Ügyfélszolgálatán leadni.

Pályázat beérkezési határideje a Neptunban: 2023. január 31. (végzős hallgatók esetén a hallgatói jogviszony megszűnését megelőző nap)

További információ a pályázatról >>

Ha bármi további kérdésed van, az EHÖK Pályázati és Szolgáltató Iroda várja kérdéseidet a palyazatok.ehok@pte.hu címen!