GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Kedves Hallgatók!

Kiírásra került a rendszeres szociális ösztöndíj, alaptámogatás, valamint a szakmai gyakorlati ösztöndíj pályázat, engedjétek meg, hogy röviden összefoglaljuk ezt a két ösztöndíjtípust, valamint gyors áttekintést adjunk a legfontosabb tudnivalókról.

Ki pályázathat rendszeres szociális ösztöndíjra?

Az a teljes idejű – azaz nappali képzésben résztvevő – hallgató, aki tanulmányait államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas formában folytatja a képzés szintjétől függetlenül.

Ki pályázhat alaptámogatásra?

Azok a rendszeres szociális ösztöndíjat pályázó hallgatók, akik első szemeszterüket töltik az adott képzési szinten. Így amennyiben most kezded a mesterképzést, újra megpályázhatod az ösztöndíjat.

Fontos azonban, hogy csak akkor vagy jogosult a támogatásra, ha eléred a szükséges ponthatárt, valamint az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozol:

  • fogyatékossággal élő vagy egészségügyi állapota miatt rászorult;
  • halmozottan hátrányos helyzetű;
  • családfenntartó;
  • nagycsaládos;
  • árva;
  • hátrányos helyzetű;
  • gyámsága nagykorúság miatt szűnt meg;
  • félárva.

Hogyan lehet a két ösztöndíjat megpályázni?

Az ösztöndíj kérelmeket a Neptun tanulmányi rendszerben majd azt követően papír alapon egyaránt be kell nyújtani.

A Szociális helyzetfelmérő adatlap kérvényt és a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázati űrlapot külön szükséges kitölteni, majd pedig egyszerre benyújtani. A helyzetfelmérő adatlap kitöltése feltétele rendszeres szociális ösztöndíj pályázati űrlap kitöltésének, így mindenképpen ezzel szükséges kezdeni

A Neptunban 2023. augusztus 28. 14:00 órától lesz lehetőségeteket a kérvényeket kitölteni, egészen 2023. szeptember 11. 12:00 óráig. Ezt követően 2023. szeptember 11. (hétfő) 16:00 óráig van lehetőségetek eljuttatni az EHÖK Központi Pályázati és Szolgáltató Irodába (Vasvári P. u. 4.) a szükséges mellékleteket és a kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapot. (A szociális helyzetfelmérő adatlap a félév során végig kitölthető, azonban mivel feltétele a rendszeres szociális ösztöndíj kérvény benyújtásának, így ezt is mindenképpen le kell adnod a megadott határidőig!)

FONTOS, hogy az Ügyintézés / Kérvények / Leadott kérvények menüpontban, a kérvény sorában található plusz jelre kattintva NE a “Megtekint” gombra kattintva, hanem a “Nyomtatvány letöltés pdf-ként” lehetőséget választva nyomtassátok ki kérvényeteket (Mind a rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás, mind pedig a szociális helyzetfelmérő adatlapot!)!

Fontos továbbá, hogy ez beérkezési határidő, így amennyiben postán szeretnéd a pályázatod eljuttatni, legkésőbb 2023. szeptember 8-án (pénteken) elsőbbséggel add postára a dokumentumokat!

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt részletesen tanulmányozd a pályázati kiírást, illetve a pályázathoz tartozó kitöltési útmutatót:

– Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás pályázati kiírás

– Szociális helyzetfelmérő adatlap és kitöltési útmutató MINTA

– Lépésről lépésre útmutató a Neptun tanulmányi rendszerhez

 

Mi az a szakmai gyakorlati ösztöndíj?

Az ösztöndíj kérelmeket a Neptun tanulmányi rendszerben majd azt követően papír alapon egyaránt be kell nyújtani.

Szakmai gyakorlati ösztöndíjra jogosult hallgató, aki államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben vesz részt.

A Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb fél éves összefüggő gyakorlaton résztvevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás.

A szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki kötelező szakmai gyakorlatát az egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől (továbbiakban: képzési hely) eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban és a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhelye közötti távolság legalább 30 km.

– Szakmai gyakorlati ösztöndíj pályázati kiírás

 

Postázási cím

PTE EHÖK
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
(Kérjük, hogy a borítékra írd rá a benne lévő pályázat nevét!)

 

Kérjük, olvasd át alaposan a kitöltési útmutatót és a gyakran ismételt kérdéseket, hiszen lehet, ott gyorsabban választ kapsz!

E-mail elérhetőség
palyazatok.ehok@pte.hu 

Elsődlegesen a fenti elektronikus elérhetőséget javasoljuk számotokra, melyen 24-48 órán belül igyekszünk választ adni kérdésedre!

A pályázati tanácsadás lehetőségét időpontfoglalás nélkül a Rendszeres szociális ösztöndíj és a Szakmai gyakorlati ösztöndíj esetében 2023. szeptember 6-ig tudjuk biztosítani számotokra!