GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Kedves Hallgatók!

2023. januárjától elindult az online időpontfoglalás lehetősége, amivel garantáltan az általatok megadott időablakban intézhetitek el ügyeiteket az ügyfélszolgálatunkon!

Az időpontfoglaló rendszer itt érhető el.

Emellett bevezetésre került az ügyfélhívó rendszer használata is, mellyel kényelmesebb és gördülékenyebb ügyintézést kívánunk biztosítani számotokra a jövőben!

Az pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés során két lehetőség közül tudtok választani:

Pályázat leadása
Válasszátok ezt az opciót, ha le szeretnétek adni a pályázatotokat és a hozzá tartozó dokumentumokat.

Pályázati tanácsadás
Válasszátok ezt az opciót, ha kérdésetek merülne fel a kitöltéssel, a beszerzendő igazoló dokumentumokkal kapcsolatosan és kollégáink segítenek nektek.

A pályázati tanácsadás lehetőségét időpontfoglalás nélkül a Rendszeres szociális ösztöndíj és a Szakmai gyakorlati ösztöndíj esetében 2023. február 8-ig tudjuk biztosítani számotokra!


Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás, Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Kiírásra került a rendszeres szociális ösztöndíj, alaptámogatás, valamint a szakmai gyakorlati ösztöndíj pályázat, engedjétek meg, hogy röviden összefoglaljuk ezt a két ösztöndíjtípust, valamint gyors áttekintést adjunk a legfontosabb tudnivalókról.

Ki pályázathat rendszeres szociális ösztöndíjra?

Az a teljes idejű – azaz nappali képzésben résztvevő – hallgató, aki tanulmányait államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas formában folytatja a képzés szintjétől függetlenül.

Ki pályázhat alaptámogatásra?

Azok a rendszeres szociális ösztöndíjat pályázó hallgatók, akik első szemeszterüket töltik az adott képzési szinten. Így amennyiben most kezded a mesterképzést, újra megpályázhatod az ösztöndíjat.

Fontos azonban, hogy csak akkor vagy jogosult a támogatásra, ha eléred a szükséges ponthatárt, valamint az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozol:

  • fogyatékossággal élő vagy egészségügyi állapota miatt rászorult;
  • halmozottan hátrányos helyzetű;
  • családfenntartó;
  • nagycsaládos;
  • árva;
  • hátrányos helyzetű;
  • gyámsága nagykorúság miatt szűnt meg;
  • félárva.

Hogyan lehet a két ösztöndíjat megpályázni?

Az ösztöndíj kérelmeket a Neptun tanulmányi rendszerben majd azt követően papír alapon egyaránt be kell nyújtani.

Felhívjuk a figyelmet, hogy szükséges kitölteni a Pécsi Tudományegyetem szociális helyzetfelmérő adatlapját is a rendszeres szociális ösztöndíj és elsősök kiegészítő alaptámogatása pályázat űrlapja mellett.

A Neptunban 2023. január 23. 12:00 órától lesz lehetőségeteket a kérvényeket kitölteni, egészen 2023. február 13. 12:00 óráig. Ezt követően 2023. február 13. (hétfő) 16:00 óráig van lehetőségetek eljuttatni az EHÖK Ügyfélszolgálatára (Vasvári P. u. 4.) a szükséges mellékleteket és a kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapot. (A szociális helyzetfelmérő adatlap a félév során végig kitölthető, azonban mivel feltétele a rendszeres szociális ösztöndíj kérvény benyújtásának, így ezt is mindenképpen le kell adnod a megadott határidőig!)

FONTOS, hogy az Ügyintézés / Kérvények / Leadott kérvények menüpontban, a kérvény sorában található plusz jelre kattintva NE a “Megtekint” gombra kattintva, hanem a “Nyomtatvány letöltés pdf-ként” lehetőséget választva nyomtassátok ki kérvényeteket (Mind a rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás, mind pedig a szociális helyzetfelmérő adatlapot!)!

Fontos továbbá, hogy ez beérkezési határidő, így amennyiben postán szeretnéd a pályázatod eljuttatni, legkésőbb 2023. február 10-én (pénteken) elsőbbséggel add postára a dokumentumokat!

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt részletesen tanulmányozd a pályázati kiírást, illetve a pályázathoz tartozó kitöltési útmutatót:

– Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás pályázati kiírás

– Szociális helyzetfelmérő adatlap és kitöltési útmutató MINTA

– Lépésről lépésre útmutató a Neptun tanulmányi rendszerhez

 

Mi az a szakmai gyakorlati ösztöndíj?

Az ösztöndíj kérelmeket a Neptun tanulmányi rendszerben majd azt követően papír alapon egyaránt be kell nyújtani.

Szakmai gyakorlati ösztöndíjra jogosult hallgató, aki államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben vesz részt.

A Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb fél éves összefüggő gyakorlaton résztvevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás.

A szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki kötelező szakmai gyakorlatát az egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől (továbbiakban: képzési hely) eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban és a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhelye közötti távolság legalább 30 km.

– Szakmai gyakorlati ösztöndíj pályázati kiírás

 

Postázási cím

PTE EHÖK
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
(Kérjük, hogy a borítékra írd rá a benne lévő pályázat nevét!)

 

Kérjük, olvasd át alaposan a kitöltési útmutatót és a gyakran ismételt kérdéseket, hiszen lehet, ott gyorsabban választ kapsz!

E-mail elérhetőség
palyazatok.ehok@pte.hu 

Elsődlegesen a fenti elektronikus elérhetőséget javasoljuk számotokra, melyen 24-48 órán belül igyekszünk választ adni kérdésedre!

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás, amelynek maximális összege adott félévben megegyezik a mindenkori legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) összegével.

FONTOS! Az ösztöndíj pályázatokat papíralapon és Neptunban egyaránt be kell nyújtani. 

A pályázat Neptunban történő benyújtását követően a Neptun rendszer által generált, adatlapot (a „Leadott kérvények” menüpont alatt, az adott kérvény sorában szürke plusz ikonra kattintva, a „Nyomtatvány letöltése pdf-ként” menüpont alatt érhető el) valamennyi szükséges aláírást követően, az abban foglaltakat alátámasztó dokumentumok csatolásával együtt kérjük az EHÖK Ügyfélszolgálatán leadni.

Pályázat beérkezési határideje a Neptunban: 2023. január 31. (végzős hallgatók esetén a hallgatói jogviszony megszűnését megelőző nap)

További információ a pályázatról >>

Ha bármi további kérdésed van, az EHÖK Pályázati és Szolgáltató Iroda várja kérdéseidet a palyazatok.ehok@pte.hu címen!