PÁLYÁZAT

Esélyegyenlőségi pályázat

Kategória: szociális Határidő: 2016-09-20
2016-09-10


A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata pályázatot ír ki a Térítési és Juttatási Szabályzat 12. § (7) bekezdésének megfelelően az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.

1. A pályázat célkitűzése, hogy minél több szociálisan rászorult hallgató kollégiumi díját átvállalja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat.
A pályázatot azok a hallgatók nyújthatnak be, akik elnyerték az idei évben a kollégiumi elhelyezést.

2. Az űrlapot a kari Diákirodákon lehet átvenni, vagy le lehet töltetni a www.pteehok.hu weboldalon a pályázatok menüpont alatt és a KARI Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsághoz kell benyújtani.

3. A pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat bírálja el a Térítési és Juttatási Szabályzat 2. mellékletében lefektetett szempontrendszer alapján.

4. a) Amennyiben a hallgató a 2016/2017-os tanév őszi szemeszterében rendszeres szociális ösztöndíjra pályázott, úgy az abban a pályázatban megadott szociális helyzet kerül figyelembe vételre.

b) Amennyiben a hallgató nem adott be rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot, úgy az EEP pályázat jelen kiírásban meghatározott űrlap mellet következő dokumentumok csatolása kötelező:
- A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete (Rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás papír alapú űrlapja), valamint az ahhoz tartozó kitöltési útmutatóban meghatározott csatolandó dokumentumok.

Az eredményről mindenkit e-mailben értesítünk.

5. A pályázaton részt vehet minden hallgató, akinek pályázata a 2016/ 2017-es kollégiumi eljárás során pozitív elbírálásban részesült, továbbá hátrányos helyzetű, árva, családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg.

6. A nem megfelelő űrlapon beadott, nem megfelelően kitöltött, hiányos illetve a pályázó aláírását nem tartalmazó pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek!

7. Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

8. Leadási határidő: 2016. szeptember 20.

Pécs, 2016. szeptember 9.


Takács Gyula s.k.
PTE EHÖK elnök


 

A pályázati űrlap Word formátumban letölthető ide kattintva