Pályázat HÍR
Pályázat Elérhető az Esélyegyenlőségi Pályázat!

Elérhető az Esélyegyenlőségi Pályázat!

2015-09-02

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata pályázatot ír ki a Térítési és Juttatási Szabályzat 12. § (7) bekezdésének megfelelően az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.

 

  1.     A pályázat célkitűzése, hogy minél több szociálisan rászorult hallgató kollégiumi díját átvállalja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat.

A pályázatot azok a hallgatók nyújthatnak be, akik elnyerték az idei évben a kollégiumi elhelyezést.

  1.     Az űrlapot a kari Diákirodákon lehet átvenni, vagy ide kattintva lehet letölteni, és a KARI Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsághoz kell benyújtani.
  1.     A pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat bírálja el a Térítési és Juttatási Szabályzat 2. mellékletében lefektetett szempontrendszer alapján.
  1.     a) Amennyiben a hallgató a 2015/2016-os tanév őszi szemeszterében rendszeres szociális ösztöndíjra pályázott, úgy az abban a pályázatban megadott szociális helyzet kerül figyelembe vételre.

b)   Amennyiben a hallgató nem adott be rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot, úgy az EEP pályázat jelen kiírásban meghatározott űrlap mellet következő dokumentumok csatolása kötelező:

-       A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete (Rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás papír alapú űrlapja), valamint az ahhoz tartozó kitöltési útmutatóban meghatározott csatolandó dokumentumok.

Az eredményről mindenkit e-mailben értesítünk.

  1.     A pályázaton részt vehet minden hallgató, akinek pályázata a 2015/ 2016-os kollégiumi eljárás során pozitív elbírálásban részesült, továbbá hátrányos helyzetű, árva, családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg.
  1.     A nem megfelelő űrlapon beadott, nem megfelelően kitöltött, hiányos illetve a pályázó aláírását nem tartalmazó pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek!
  1.     Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!
  1.     Leadási határidő: 2015. szeptember 17.