EHÖK HÍR
EHÖK Gyakornoki pozíció a Jogi Főosztályon

Gyakornoki pozíció a Jogi Főosztályon

2017-12-14

Alulírott Takács Gyula, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökeként a PTE EHÖK Alapszabályának megfelelően

 PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

gyakornoki pozíciójára

 az alábbi pályázatot írom ki:

 

(1) A Pécsi Tudományegyetem Kancellári Hivatal Jogi Főosztály (továbbiakban: JFO) gyakornoki pozícióját a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói pályázhatják meg. A pályázaton való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása.

(2) A gyakornoki pozícióra legalább 5. szemeszterben lévő hallgatók jelentkezését várjuk, a gyakornoki tevékenységért járó juttatás - ösztöndíj formájában - havonta bruttó 50.000,- Ft. A teljesített gyakorlatról a JFO igazolást állít ki.

(3)  A pályázatnak tartalmaznia kell:

 a) a pályázó fényképes önéletrajzát, mely tartalmazza a jelölt EHA/NEPTUN kódját,

 b) a pályázó motivációs levelét,

 c) 15 napnál nem régebbi, a Tanulmányi Osztály által kiállított hallgatói jogviszony igazolást,

 d) a pályázatot papír alapon az EHÖK irodában és elektronikus úton a jogifoosztaly@pte.hu email címre kell benyújtani.

(4) Bármely 2., illetve 3. pontban rögzített feltétel nem teljesülése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után.

(5) A gyakornoki pozíció betöltése visszavonásig érvényes, de legfeljebb 1 tanulmányi félévre szól.

(6) A pályázatok leadásának határideje személyes és elektronikus (email) formátumban: 2017. december 18. (hétfő) 10:00 – 2018. január 12. (péntek) 16:00.

(7) A pályázatok leadásának helye: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. (PTE EHÖK Kisház)

(8) A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 19. (péntek)

(9) A gyakornoki pozíció betöltésének kezdete: 2018. február 1. (csütörtök)

(10) A beérkezett pályázatokat a JFO vizsgálja meg a formai követelményeknek való megfelelés szempontjából.

(11) A JFO gyakornokát az erre a célra összehívott Bizottság hallgatja meg, majd választja ki a jelentkezők közül.