Pályázat HÍR
Pályázat Pályázat Központi Választási Bizottság Tagságra

Pályázat Központi Választási Bizottság Tagságra

2017-08-03

Alulírott Takács Gyula, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökeként a PTE EHÖK Alapszabályának megfelelően az alábbiak szerint írom ki a

 

PTE EHÖK Központi Választási Bizottság

tagságára vonatkozó pályázatát

 

1)      Az EHÖK Központi Választási Bizottsága (továbbiakban: KVB) az EHÖK, valamint annak részönkormányzatainak választási folyamatainak lefolytatására létrehozott 9 tagú testület. - (PTE SZMSZ 43. sz. mell). 18. § (1)

2)      A KVB egy elnökből, egy titkárból és további 7 tagból áll. - 18. § (2)

3)       A PTE EHÖK KVB tagjai a Pécsi Tudományegyetem aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói közül kerülnek megválasztásra. A választáson való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása. – 18. § (3)

4)      A pályázatnak tartalmaznia kell: - 18. § (3)

a)      jelentkezési lapot,

b)      a jelölt önéletrajzát,

c)      a jelölt motivációs levelét,

d)     15 napnál nem régebbi tanulmányi osztály által kiállított jogviszony igazolást,

e)      Amennyiben a jogviszony igazolást a kért határidőig előreláthatólag nem tudja beszerezni, úgy a jelentkezési lapon nyilatkozva az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökének hatáskörébe a hallgatói jogviszony megállapítását átruházhatja.

f)       a pályázó a pályázata minden lapját aláírásával hitelesíti (beleértve a jogviszony igazolást is).

5)      A Központi Választási Bizottság tagjait az EHÖK Küldöttgyűlése egyszerű többséggel választja 1 évre. A (4) bekezdésben meghatározott feltételek bármelyikének nem teljesítése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után. - 18. § (3)

6)      A KVB tagjai Kiemelt Közéleti Ösztöndíjban részesülnek.

7)      A pályázatokat kizárólag személyesen lehet benyújtani, melynek helye: 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. EHÖK iroda

8)      A pályázat benyújtására vonatkozó időszak: 2017. augusztus 4. (Péntek) - 2017. augusztus. 11. (Péntek)

9)      A pályázatok benyújtására vonatkozó időszak lezárását követően személyes meghallgatásra kerül sor, melynek tervezett időpontja: 2017. augusztus 12. (Szombat) 14:00, Szenátusi terem

10)  A meghallgatás során a PTE EHÖK alapszabályából szükséges felkészülni, kiemelten a Központi Választási Bizottság ügyrendjére.

11)  Az EHÖK Küldöttgyűlése által újonnan megválasztott Központi Választási Bizottsági tagok számára 2017. szeptember 9-én egész napos továbbképzést tartunk, melyen a részvétel kötelező.

 

Pécs, 2017. augusztus 03. 

Takács Gyula

Pécsi Tudományegyetem

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

Elnök