EHÖK HÍR
EHÖK

Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 2018. évi Elnökválasztását

2018-10-22

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése a PTE EHÖK Alapszabályának megfelelően, az alábbiak szerint írja ki a 

Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

2018. évi Elnökválasztását

1)   Az EHÖK elnöki tisztségére minden olyan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató választható, aki a jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be. - (PTE SZMSZ 43. sz. mell). 28.. § (1)

2)   Az EHÖK elnökének megválasztásával egyúttal az EHÖK vezető szenátora is megválasztásra kerül.- (PTE SZMSZ 43. sz. mell). 28.. § (3)

3)    A pályázatnak tartalmaznia kell: - (PTE SZMSZ 43. sz. mell). 28.. § (4)

a)     jelentkezési lapot,
b)    15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást,
c)     önéletrajzot,
d)    motivációs levelet,
e)     választási programtervet,
f)      a pályázónak pályázata minden oldalát aláírásával kell hitelesítenie.

4)    A meghatározott feltételek bármelyikének nem teljesítése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után. A beérkező pályázatokat az EHÖK KVB ellenőrzi.

5)    A pályázat kiírásának dátuma: 2018. október 22. (Hétfő)

6)    A pályázat leadásának határideje személyesen (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. EHÖK iroda) a nyitvatartási időben: 2018. október 31. (Szerda) 14:00, postai úton történő feladási határideje, ajánlott küldeményként 2018. október. 29. (hétfő) 10:00.

7)    Az EHÖK elnököt az EHÖK küldöttgyűlés választja kétéves időtartamra. Az EHÖK elnök választásakor EHÖK Elnökválasztó Küldöttgyűlést kell tartani, melyet a hivatalban lévő EHÖK elnök hív össze. Az EHÖK Elnökválasztó Küldöttgyűlésre az EHÖK Küldöttgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadóak.- (PTE SZMSZ 43. sz. mell). 28.. § (6)

10) Az EHÖK Elnökválasztó Küldöttgyűlésének időpontja: 2018. November 07. (Szerda) - 17:00

11) Az EHÖK Elnökválasztó Küldöttgyűlésének helyszíne: PTE KTK - Dr. Halasy-Nagy József Aula

12) A megválasztott Elnök mandátumba lépésének időpontja: 2018. november 12. (Hétfő)

13) A szavazatokat az EHÖK BEB és KVB kettő - kettő tagjából és az elnökjelölt(ek) által delegált tag(ok)ból felálló Szavazatszámláló Bizottság összesíti. - (PTE SZMSZ 43. sz. mell). 28.. § (8)

 

Pécs, 2018. október 21.

Takács Gyula s.k.
Pécsi Tudományegyetem
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Elnök