EHÖK HÍR
EHÖK

PTE EHÖK Központi Választási Bizottsági tagság kiírás

2018-11-14

Alulírott Koltai Arnold, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökeként a PTE EHÖK Alapszabályának megfelelően az alábbiak szerint írom ki

PTE EHÖK

Központi Választási Bizottsági tagságra

 

(1) Az EHÖK Központi Választási Bizottsága (továbbiakban: KVB) az EHÖK, valamint annak részönkormányzatainak választási folyamatainak lefolytatására létrehozott 9 tagú testület. - PTE SZMSZ 43. sz. mell. 18. § (1)

 

(2) A KVB egy elnökből, egy titkárból és további 7 tagból áll. - 18. § (2)

 

(3) A PTE EHÖK KVB tagjai a Pécsi Tudományegyetem aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók közül kerülnek megválasztásra. A választáson való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása. – 18. § (3)

 

(4)  A pályázatnak tartalmaznia kell:

 a) jelentkezési lapot

 b) a jelölt önéletrajzát,

 c) a jelölt motivációs levelét,

 d) 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást,

 e) a pályázónak a pályázat minden oldalát saját kezű aláírásával kell ellátnia. Ezen feltétel nem teljesülése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után.

 

(5) A PTE EHÖK KVB tagok mandátuma visszavonásig érvényes, de legfeljebb 1 évre szól, mely meghosszabbítható.

 

(6) A pályázatok leadásának határideje: 2018. 11. 19. 12:00

 

(7) A pályázatok leadásának helye: PTE  EHÖK iroda, 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. a nyitvatartási időben

 

(8) A Központi Választási Bizottság tagjait a PTE EHÖK Küldöttgyűlése választja meg abszolút többséggel.

 

(9) A beérkezett pályázók közül kettő pályázót tud támogatni a Küldöttgyűlés

 

(10) A mandátumba lépés ideje: 2018.12.13.

 

(11) A jelentkezési időszakot követően meghallgatásra kerül sor, amelynek helyszíne, dátuma és időpontja: PTE EHÖK Iroda,  2018.11.20. 10:00 – 12:00 között előzetesen egyeztetett időpontban. A meghallgatásra a PTE EHÖK Alapszabályából szükséges készülni. (PTE SZMSZ 43. sz. melléklet)

 

 

Pécs, 2018. 11. 14.                                                                 

                                                                                                    Koltai Arnold s.k.

                                                                                                    PTE EHÖK elnök