Pályázat HÍR
Pályázat Választási felhívás: ÁOK HÖK elnökválasztás

Választási felhívás: ÁOK HÖK elnökválasztás

2019-09-02

Választási felhívás

Alulírott, Koltai Arnold, mint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnöke az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Választási Eljárásrend III. fejezet 3.1 pontja alapján az alábbiak szerint írom ki az

Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzat
elnökválasztását.

Választáson való indulás feltételei:

a)      az érvényes pályázat benyújtása,

b)     a hallgató szerepel a választási névjegyzékben.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a)      a jelentkezési lapot,

b)     a jelölt önéletrajzát,

c)      a jelölt motivációs levelét,

d)     a jelölt választási programtervét,

e)      a jelölt 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolását.

A beérkezett pályázatok részletes formai szabályait a Választási Eljárásrend tartalmazza.

Pályázatok benyújtásának helye: PTE EHÖK ÁOK HÖK Elnökválasztás Választási Bizottság részére címezve az EHÖK Irodán (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.) személyesen vagy postai úton.

Pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 10. kedd, 10:00 óra

Kampányidőszak: A Választási Eljárásrend 3.3.1 valamint 3.3.2 pontja alapján a jelölt kampánytevékenységet a jelentkezési lap leadását követően a Választási Bizottság által meghatározott módon folytathat.

Ajánlásgyűjtési időszak: A Választási Eljárásrend 3.4.4 pontja alapján az ajánlás gyűjtő időszak a Választási Bizottság tartalmi vizsgálatát követő harmadik munkanap kezdődik.

Jelen pályázat során nem szabályozott kérdésekben az EHÖK Alapszabály, valamint az EHÖK Választási Eljárásrend az irányadó, mely az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat weboldalán (http://ehok.pte.hu) elérhető.


Letölthető dokumentumok:

- Választási felhívás (pdf)

Jelentkezési lap (doc)

- English version (pdf)