Kollégiumi díjak - Tájékoztató

English version >>

Kedves Hallgatók!

A mai napon a PTE Operatív Stábja több fontos döntést is meghozott a kollégiumok ideiglenes működési rendjéről, melyről röviden szeretnénk benneteket tájékoztatni.

Márciusi kollégiumi díjjal kapcsolatos döntés

  • a 2020. március 15. és 2020. március 31.-e közötti időszak során azon hallgatók, akik a veszélyhelyzetre tekintettel el kellett hagyják kollégiumi férőhelyüket, 50% kollégiumi díjkedvezményre jogosultak 2020. március hónap vonatkozásában. A kollégiumi díjkedvezmény főszabályként a soron következő be nem fizetett kollégiumi díjba kerül beszámításra. Amennyiben a hallgató kollégiumi jogviszonya megszűnik, vagy nem rendelkezik be nem fizetett kollégiumi díjjal, így a kedvezmény a kollégiumi díjba nem beszámítható, a tanulmányi rendszeren keresztül igényelheti az összeg visszafizetését.

Fentiek alapján a félhavi kollégiumi díj a visszaköltözéseteket követő első kollégiumi díjba kerül beszámításra. Amennyiben ez bármely okból nem lehetséges, a félév végén a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehetőségetek lesz a túlfizetéseteket visszaigényelni.

Áprilisi és az azt követő kollégiumi díjak helyzete

  • a 2019/2020-as tanév II. félévben a kollégiumi díj fizetésére vonatkozóan az EHÖK az általános eljárástól (tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napja) eltérő fizetési határidőt is megállapíthat. Az így megállapítható fizetési határidő végdátuma 2020. augusztus 31.. A 2019/2020-as tanév II. félévben tört havi kollégiumi díj is megállapítható.

A kollégiumi díjakat a TJSZ 52. § (3) bekezdése alapján egy hónappal előre fizetjük, így az április hónapra szóló kollégiumi díjat 2020. március 31-ig kellett volna befizetnetek. Az Operatív Stáb – a Szenátus általi elfogadásig – hozzájárult, hogy az EHÖK a 2020. március 31-i kollégiumi díj esetén eltérő határidőt állapítson meg. Így az elkövetkező napokban ennek határideje módosulni fog.

Természetesen az áprilisi és az azt követő kollégiumi díjakat csak azt követően kell majd befizetnetek, amennyiben ismert lesz a visszaköltözés időpontja. Abban az esetben, ha már befizettétek ezeket a hónapokat, az elszámolás a márciusi félhavi kollégiumi díjhoz hasonlóan kerül rendezésre.

Átmeneti férőhelyen elhelyezett hallgatók helyzete

  • A 3/2020. számú rektori utasítás alapján ideiglenes férőhelyre áthelyezett hallgatók havi kollégiumi díja megegyezik a ténylegesen elfoglalt kollégium komfortfokozatával, kivéve amennyiben a szerződés szerinti kollégiumuk havi kollégiumi díja alacsonyabb.

A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumainak átmeneti működési rendjéről szóló rektori utasítás, valamint a későbbi fenntartói kérést figyelembe véve a külföldi, valamint a rektori méltányossági engedéllyel rendelkező hallgatók egy része alacsonyabb minőségű, míg mások magasabb díjkategóriájú kollégiumi férőhelyen kerültek elhelyezésre.

A fenti döntés alapján mindkét esetben a számotokra kedvezőbb, alacsonyabb havi díj kerül meghatározásra az átmeneti időszakban. Ennek megfelelően a Laterum Kollégiumban elhelyezett hallgatók a Laterum Kollégium, míg a Szántó Kollégiumban elhelyezett hallgatók az eredeti kollégiumuknak megfelelő díjat kell, hogy megfizessenek.

Ha bármelyik fenti ponttal kapcsolatban további kérdés merülne fel bennetek, a kollegiumok.ehok@pte.hu címen állunk szíves rendelkezésetekre!

Üdvözlettel,
Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat